Alumnivereniging Aedificat


Aedificat is de alumnivereniging voor oud-studenten van de opleiding Built Environment (voormalig HTS bouwkunde en civiele techniek) aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Al enkele jaren werd er binnen de opleiding gezinspeeld op het oprichten van een vereniging die alumni blijvend verbindt aan de opleiding. In 2016 is dit werkelijkheid geworden, mede door de inzet van enkele enthousiastelingen.
Aedificat koppelt onderwijs en beroepspraktijk en biedt een laagdrempelig platform voor het onderhouden van contacten. Dat doet de vereniging door oud studenten te verbinden en te inspireren. Zo kunnen oud-studenten en de opleiding elkaar de helpende hand bieden en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren, en wordt er kritisch en open-minded naar het beroepenveld en vakgebied gekeken.