Hogeschool van Arnhem en Nijmegen


De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) vindt het belangrijk om het contact met haar oud-studenten in stand te houden en te versterken. Het gaat om de afstemming met het onderwijs, werkveld en onderzoek. Alumni vormen de “ambassadeurs” in het werkveld. En de HAN hecht er zeer aan om overal waar mogelijk het contact met het werkveld te onderhouden. Dat biedt kansen om onderwijs en onderzoek optimaal en permanent af te stemmen op actuele opgaven.

Lectoraten: praktijkgericht onderzoek

Lectoraten spelen een cruciale rol in de verbinding tussen de HAN en het werkveld. Zij doen praktijkonderzoek op verschillende thema’s die relevant zijn voor het onderwijs van de HAN, beroepspraktijk en het beroepenveld. Enkele lectoraten zijn: Architecture in Health en Sustainable River Management (S.R.M.)

De HAN organiseert regelmatig bijeenkomsten die interessant zijn voor mensen in het werkveld. Raadpleeg daarvoor de HAN-agenda of geef je gelijk op voor een nieuwsbrief Built Environment. Hier kun je trouwens de pagina van Academie Built Environment vinden. Ongetwijfeld herinner je je hoe belangrijk die waren voor jouw professionele ontwikkeling.

Post HBO onderwijs en masteropleidingen

Het post HBO onderwijs is speciaal voor afgestudeerden. Het aanbod richt zich niet alleen op bouwkunde en civiele techniek, maar ook op vastgoed en varieert van korte cursussen van vijf dagen tot een opleiding Bedrijfskunde en Management voor Bouw en infra. In company is ook altijd mogelijk! Jaarlijks nemen zo’n 100 a 150 cursisten deel die dit zeer hoog waarderen. Leden van Aedificat hebben 10% korting op deze cursussen. Hier vind je meer informatie over het post HBO onderwijs Built Environment. Misschien overweeg je trouwens wel een masteropleiding. De HAN biedt 24 masteropleidingen aan en je kunt ook losse modules volgen.